Κατά την επιλογή ενός επαγγέλματος, ένα άτομο θα πρέπει να κατανοεί ξεκάθαρα,τι είναι, και επίσης να έχει μια πλήρη εικόνα της γνώσης και των προσπαθειών που θα απαιτήσει από αυτό. Αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι παίρνουν τη λανθασμένη ιδέα για αυτή ή αυτή την ειδικότητα. Για παράδειγμα, στην κατασκευή υπάρχει μια τέτοια θέση - εργοδηγός. Ποιος είναι αυτός; Τι κάνει και τι ερωτήσεις λύνει;

Η ουσία του επαγγέλματος

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση με το όνομα. Συχνά το κύριο νόημα έγκειται σε αυτό. Τι λέει το όνομα του επαγγέλματος "επιστάτης"; Αυτό είναι πιθανότατα ένα πρόσωπο που γνωρίζει τα πάντα για την εργασία. Τα λεξικά αντιμετωπίζουν αυτό λίγο διαφορετικά. Εξ ορισμού, ο «εργοδηγός» είναι κυριολεκτικά κατανοητός ως παραγωγός κάποιας εργασίας για την κατασκευή ή την κατασκευή κάτι. Ανήκει στην κατηγορία των ηγετών. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι στην υποταγή του υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που εκτελούν άμεσα και εκτελούν αυτά τα ίδια έργα. Εν ολίγοις, ένας τεχνίτης είναι ένα άτομο το οποίο, χάρη στα καθήκοντά του, διαχειρίζεται άμεσα την κατασκευή ενός συγκεκριμένου αντικειμένου σε ένα ξεχωριστό τμήμα. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητά της περιλαμβάνει:

 • οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας,
 • λαμβάνοντας υπόψη το έργο που επιτελεί η ομάδα,
 • παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις προθεσμίες κατασκευής,
 • την οργάνωση των εργασιών στον τόπο που του έχει ανατεθεί, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής που ανατέθηκε από τη διεύθυνση του έργου: θέση σε λειτουργία της υπό κατασκευή εγκατάστασης.

εργοδηγός είναι

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Για την ποιότητα της εργασίας που εκτελείται από καθέναν από τουςυφιστάμενοι, τελικά ο υπεύθυνος απαντά. Αυτό απαιτεί να έχει συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες. Με άλλα λόγια, ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι καλά έμπειρος και ικανός να κάνει το έργο οποιουδήποτε υπαλλήλου του. Φυσικά, δεν πρέπει να εργάζεται γι 'αυτούς, αλλά πρέπει να καταλάβει και να καταλάβει τι κάνουν. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολο γι 'αυτόν να ασκήσει τον έλεγχό του. Ίσως γι 'αυτό ο καθένας από τους επιστάτες στο παρελθόν έχει μια μακρά εμπειρία πίσω από αυτά. Μετά από όλα, ο χώρος διεξάγει συνήθως μια ποικιλία τύπων εργασίας: γενική κατασκευή, ηλεκτρική εγκατάσταση, φινίρισμα, συγκόλληση, κατασκευή διαφόρων τύπων επικοινωνιών και άλλα. Και σε κάθε ένα από αυτά το κεφάλι πρέπει να καταλάβει. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζει:

 1. Τεχνολογία και οργάνωση των εργασιών στον τομέα των κατασκευών.
 2. Η σειρά εκτέλεσης εκτιμήσεων σχεδιασμού.
 3. Νομοθεσία για την Εργασία. Οι κανόνες του HSE, BTW, TB και της βιομηχανικής αποχέτευσης.
 4. Κτίριο κανονισμού και κανόνες εργασίας.
 5. Υφιστάμενα πρότυπα για την ανάθεση, την ανάθεση και την αποδοχή της εργασίας που εκτελείται.
 6. Βασικές οικονομικές έννοιες.
 7. Η σειρά των σχέσεων μεταξύ πελατών και εργολάβων (υπεργολάβοι).

Ως αποτέλεσμα, αποδεικνύεται ότι ο επιστάτης είναι ένας μοναδικός μεσαίος διαχειριστής.

τα καθήκοντα του επιστάτη

Τι κάνει ο εργοδηγός

Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθούν τα καθήκοντα ενός υπευθύνου. Είναι διττής φύσης. Για τους υφισταμένους του, είναι ο ηγέτης που ακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στον ιστότοπό του. Και για τις αρχές είναι αυτός που είναι πλήρως υπεύθυνος για το έργο που του έχει ανατεθεί. Ως αποτέλεσμα, ένα φορτίο αρκετά βαρύ και βαρύ πέφτει στους ώμους του επιστάτη. Βάσει της ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του έργου, πρέπει να σχεδιάζει επιτόπου κάθε στάδιο του έργου και να παρακολουθεί την εφαρμογή του. Για να γίνει αυτό, πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις έγκαιρες παραδόσεις πρώτων υλών. Πρέπει να παρέχει στο εργοτάξιο προσωπικό και να φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε μία από αυτές. Επιπλέον, ο επιστάτης είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει στη μονάδα τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας που να πληρούν όλους τους κανόνες και τους κανόνες. Εξάλλου, τώρα είναι υπεύθυνος για την υγεία κάθε εργαζομένου για ολόκληρη την περίοδο κατασκευής. Και συμμετέχει άμεσα στη χρέωση τους σε όλους τους μισθούς. Ο εργοδηγός πρέπει να οργανώσει την εργασία στον τόπο του ώστε να μην παραβιάζει τους όρους που έχουν εγκριθεί από τη σύμβαση της σύμβασης. Γι 'αυτό και είναι υπεύθυνος. Μεταξύ άλλων, είναι επίσης ευθύνη του αρχιτέκτονα να προετοιμάσει τεκμηρίωση για την καταγραφή της εργασίας που εκτελείται και για την τρέχουσα αναφορά. Έτσι αποδεικνύεται ότι οποιοδήποτε αντικείμενο αποκτάται ακριβώς όπως το βλέπει ο επιθεωρητής.

κύριο εργοδηγό

Ο πλησιέστερος βοηθός

Στην οργάνωση της διαδικασίας κατασκευής πάρτεσυμμετέχοντες σε διαφορετικά επίπεδα. Ο εργοδηγός υπακούει άμεσα στον αρχηγό της κατασκευής. Αλλά μόνος του δεν θα μπορούσε ποτέ να λύσει τόσο γρήγορα όλα τα προβλήματα. Για τους σκοπούς αυτούς, υπάρχει μια μονάδα του πλοιάρχου για να τον βοηθήσει στο κράτος. Δεν είναι απλώς υποτελής, αλλά ένα είδος δεξιάς και πιστής βοηθού. Ο πλοίαρχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την προετοιμασία του μετώπου εργασίας. Πρέπει: να μελετά τα σχέδια, να φτιάχνει εξαρτήματα, να κανονίζει τους ανθρώπους για δουλειά και να τους παρέχει όλα όσα είναι απαραίτητα. Το έργο δεν είναι εύκολο. Και ποιος θα είναι υπεύθυνος για πιθανές ελλείψεις ή παραβιάσεις των υφιστάμενων κανόνων; Και πάλι ο πλοίαρχος. Ο αρχηγός οργανώνει μόνο τη διαδικασία στο σύνολό της. Και ο δάσκαλος και οι δάσκαλοι του υποτάσσονται στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων στο έδαφος. Είναι ο κύριος που είναι υπεύθυνος για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Και επιπλέον, εξακολουθεί να φέρει υλική και ποινική ευθύνη για όλους τους υφισταμένους του. Εάν ένα τούβλο έπεσε πάνω στο κεφάλι του εργάτη ή διέπραξε την κλοπή, τότε ο πλοίαρχος θα είναι υπεύθυνος για αυτό.

εργοδηγός εργασίας

Απαιτήσεις για έναν τεχνικό

Ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι επιθεωρητής,εκτός από την εξειδικευμένη εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα, πρέπει επίσης να έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες όπως η υψηλή αποδοτικότητα, η αυτο-οργάνωση, η ικανότητα να εργάζονται με ανθρώπους. Δεν πρέπει να φοβάται την ευθύνη. Μετά από όλα, αυτή είναι η δουλειά του. Ο εργοδηγός, μεταξύ άλλων, πρέπει να είναι κάπως οικονομολόγος και λογιστής, εν μέρει αξιωματικός του προσωπικού και δικηγόρος. Πρέπει να γνωρίζει πώς να σχεδιάζει καλά τα πάντα: εργασία, υλικά, καλλιτέχνες. Θα χρειαστεί επίσης δεξιότητες στη χαρτογράφηση. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί σωστά με τους ανθρώπους και να είναι το πιο επικοινωνιακό. Είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι υφισταμένοι του είναι σεβαστοί, δεν φοβούνται. Η ικανότητά σας να διεξάγετε σωστά μια συνομιλία και να υπερασπιστείτε την άποψή σας θα παράσχει αναντικατάστατη βοήθεια σε έναν τέτοιο ειδικό για να μιλήσετε με πελάτες και συνομιλίες με τη διοίκηση. Ακόμη και η εμφάνιση και ο τρόπος συμπεριφοράς θα πρέπει να δώσουν σε αυτόν έναν αναντικατάστατο διοργανωτή και έναν καλό επαγγελματία.

οικοδόμος κατασκευής

Στη ζωή, όπως στην παραγωγή

Ο καθένας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σαςαντιμετωπίζει προβλήματα κατασκευής. Πάρτε, για παράδειγμα, την πιο κοινή επισκευή. Εάν πρόκειται μόνο για τη συγκόλληση ταπετσαρίας ή τη βαφή των δαπέδων, τότε μπορεί να μην χρειαστεί εξωτερική βοήθεια. Όμως, όσοι αποφάσισαν να «αναβαθμίσουν» τα κτίρια σε ένα μεγάλο δρόμο, θα χρειαστεί σίγουρα τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου οργανισμού. Μπορεί να είναι μια μικρή ιδιωτική εταιρεία ή μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με μεμονωμένες παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία θα διευθύνεται από έναν επικεφαλής κατασκευής. Πρόκειται για πρόσωπο που, εξ ονόματος της εταιρείας, αναλαμβάνει την ευθύνη για το γεγονός ότι τα έργα που ορίζονται στη σύμβαση θα εκτελούνται στο κατάλληλο επίπεδο και με τους εγκεκριμένους όρους. Οδηγεί μια ομάδα εργαζομένων, η καθεμία από τις οποίες εκτελεί τη συγκεκριμένη λειτουργία της. Στην περίπτωση αυτή, ο επιστάτης δεν είναι μόνο να εγκαταλείψει την εργασία και να υπογράψει έγγραφα. Οργάνωσε την εργασία και μπορεί, αν χρειαστεί, να δώσει επαγγελματικές συμβουλές σε οποιονδήποτε εργαζόμενο. Ένας τέτοιος ηγέτης σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι απλά απαραίτητος. Και αν χρειαστεί, αυτός και ο πελάτης θα εξηγήσουν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος για αυτόν.

</ p>