Ψυχολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των νεότερωνοι μαθητές είναι ένα έγγραφο που πρέπει να εκδίδεται από τους δασκάλους σε υποχρεωτική βάση εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει η σχολική διοίκηση (συνήθως όταν το παιδί τελειώνει τις κατώτερες τάξεις). Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, κατά κανόνα, καταρτίζεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρότυπο, λαμβανομένων υπόψη των βασικών κανόνων και απαιτήσεων. Εάν είστε νέος δάσκαλος και δεν ξέρετε πώς να περιγράψετε σωστά, σε αυτό το άρθρο θα μπορείτε να βρείτε γενικές συστάσεις και συμβουλές που σίγουρα θα σας βοηθήσουν.

Ψυχολογικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των νεότερων μαθητών
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν αποκαλύπτουμε ένα άτομοο δάσκαλος θα πρέπει να το περιγράψει πλήρως, αναλύοντας τη συμπεριφορά του μαθητή. Είναι πολύ σημαντικό ο συντάκτης των χαρακτηριστικών να βασίζεται στα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της συμπεριφοράς του παιδιού και να μην γράφει τίποτα αβάσιμο. Τα πραγματικά και ουσιαστικά επιχειρήματα στα ψυχολογικά συμπεράσματα είναι ότι, χωρίς τα οποία είναι αδύνατο να γραφτεί ένας τέτοιος χαρακτηρισμός.

Πόσο βαθιά θα είναιψυχολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των μαθητών, εξαρτάται από τον βαθμό καθορισμού της ψυχολογικής βάσης της συμπεριφοράς του μαθητή. Ο δάσκαλος θα πρέπει να συστήσει τη δική του παιδαγωγική επιρροή στη συμπεριφορά του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αρχές.

Κατά κανόνα, ψυχο-παιδαγωγικότα χαρακτηριστικά του παιδιού γράφονται σε ξεχωριστό λεπτό φορητό υπολογιστή ή σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού Α4. Στη σελίδα τίτλου, είναι απαραίτητο να υποδείξετε ποιος και σε ποιον έγινε η περιγραφή. Μπορείτε επίσης να σημειώσετε πόσο χρόνο ο δάσκαλος παρακολούθησε το παιδί, καθώς και να υποδείξει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του μαθητή. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη του εγγράφου, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τη σχολική διοίκηση τα προηγούμενα γραπτά χαρακτηριστικά και να το χρησιμοποιήσει ως δείγμα.

ψυχολογικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού
Ψυχολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του παιδιού(στυλ γραφής) είναι κάπως διαφορετικό στα διάφορα σχολεία, αλλά γενικά περιέχει τα ίδια στοιχεία. Σας γνωρίζουμε ένα ενδεικτικό σχήμα για την εκπόνηση ενός εγγράφου.

Αρχικά, υποδεικνύονται οι πιο γενικές πληροφορίες σχετικά με τον μαθητή (ηλικία, τάξη, εμφάνιση).

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των συνθηκών της οικογενειακής ανατροφής (σε σχέση με τους γονείς, τα επαγγέλματά τους), παρέχεται μια σύντομη περιγραφή των ενεργειών για την ανατροφή ενός παιδιού.

Το επόμενο μέρος του χαρακτηριστικού είναι, ίσως,το πιο ογκώδες. Περιγράφει το εκπαιδευτικό, το παιχνίδι, τη δουλειά, καθώς και τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας του μαθητή με τους συνομηλίκους και τους φίλους του. Είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στη στάση του παιδιού στην εκμάθηση και εκμάθηση νέων πραγμάτων, παιχνιδιών, εργασίας και αναψυχής. Περιγράφοντας την επικοινωνία του παιδιού, πρέπει να εμφανίσετε τον χαρακτήρα του, ιδιαίτερα τον κύκλο επικοινωνίας και συμπεριφοράς με ενήλικες, συνομηλίκους και νεώτερα παιδιά, καθώς και εκπροσώπους του αντίθετου φύλου.

δείγμα ψυχολογικών παιδαγωγικών χαρακτηριστικών ενός παιδιού
Περαιτέρω είναι απαραίτητο να περιγράψουμε τον μαθητή ως μέλος της συλλογικής τάξης, τη θέση του στην τάξη, τη φήμη του, τον αριθμό των φίλων μεταξύ των συμμαθητών του και τη φύση της επικοινωνίας του με αυτούς.

Με οποιαδήποτε σειρά ο δάσκαλος πρέπει να περιγράψειπροσωπικότητα του μαθητή: ο χαρακτήρας του, η αυτογνωσία, η ικανότητα, η ιδιοσυγκρασία. Καθώς αυτό είναι το ψυχολογικό και παιδαγωγικό χαρακτηριστικό των νεότερων μαθητών, περιγράφονται επίσης ψυχολογικές πτυχές όπως η προσοχή, η αντίληψη, η μνήμη και η σκέψη. Η ομιλία του μαθητή, η φαντασία του, τα συναισθήματα και τα συναισθήματά του αξιολογούνται.

Στο τέλος του χαρακτηριστικού, ο δάσκαλος πρέπεινα εξαγάγει γενικά συμπεράσματα και να γράψει εάν το επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού αντιστοιχεί στην ηλικία του, είτε είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη διόρθωση της συμπεριφοράς. Σημειώστε ότι όσο καλύτερα περιγράφονται όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τόσο καλύτερα θα είναι τα ψυχολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των νεότερων μαθητών και ο ευκολότερος τρόπος με τον οποίο ο δάσκαλος θα εργαστεί με τους μαθητές στο μέλλον.

</ p>