Συχνά σε περιπτώσεις ζωής μπορεί να προκύψουν περιπτώσειςπρέπει να πληρώσετε κρατική αμοιβή. Ο λόγος στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να είναι η ανάγκη λήψης υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος ή συμμετέχουν σε διαφορές. Αλλά, ανεξάρτητα από τον λόγο για την καταβολή του κρατικού δασμού, πρέπει να εφαρμοστεί.

πληρωμή κρατικού δασμού

Τρόποι, πώς μπορεί να γίνει, υπάρχειπολλά. Η καταβολή κρατικού δασμού, καθώς και τα πρόστιμα, πραγματοποιούνται σε όλους τους κλάδους της Τράπεζας Ταμιευτηρίου μέσω των φορέων εκμετάλλευσης. Επίσης, για αυτό το σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές αυτοεξυπηρέτησης της Τράπεζας Ταμιευτηρίου (τερματικά), οι οποίες θα βοηθήσουν στην αποφυγή τεράστιων ουρών στην τράπεζα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αλληλογραφίας. Ο κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω ταχυδρομείου είναι αρκετά ευρύς και εδώ προβλέπεται η καταβολή τέλους. Για να κάνετε μια πληρωμή, πρέπει να έχετε μια ολοκληρωμένη απόδειξη ή να γνωρίζετε τα ακριβή στοιχεία του παραλήπτη. Πριν κάνετε μια πληρωμή, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε εάν το ταχυδρομείο έχει παρόμοιες υπηρεσίες.

Η πληρωμή κρατικού τέλους μέσω του Διαδικτύου είναι πολύ μεγάληάνετα. Οι νέοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή πιο συχνά, αλλά κερδίζουν γρήγορα δημοτικότητα μεταξύ άλλων κατηγοριών ηλικίας. Μπορείτε να πληρώσετε το καθήκον πηγαίνοντας στον εθνικό ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας ή στον δικτυακό τόπο της περιοχής σας. Εδώ, επιπλέον, υπάρχει η ευκαιρία να ανακαλύψετε τα χρέη για τους φόρους.

πληρωμή κρατικού τέλους για άδεια οδήγησης

Ας δούμε πιο προσεκτικά τους κανόνες πληρωμώνκρατικό καθήκον μέσω του Διαδικτύου. Οι χρήστες του παγκόσμιου δικτύου έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να επικοινωνούν προσωπικά με τη φορολογική αρχή, να σχηματίσουν ένα έγγραφο πληρωμής για την πληρωμή κρατικών δασμών. Αυτή η νέα υπηρεσία θα βοηθήσει στον προσδιορισμό του OKATO και του IFNS, καθώς και τη μορφή του κρατικού δασμού και του ποσού πληρωμής.

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να προσδιορίσετε:

- διεύθυνση του δικαιούχου της πληρωμής ·

- Στοιχεία διαβατηρίου του πληρωτή.

- υπηρεσία (είδος φόρου) για την οποία γίνεται η πληρωμή.

- τραπεζικά δεδομένα (πλήρη) του παραλήπτη και του αποστολέα.

Πληρωμή κρατικού τέλους μέσω του Διαδικτύουέχει τα πλεονεκτήματά της. Για παράδειγμα, η πληρωμή κρατικού τέλους για την έκδοση άδειας οδήγησης, που θα πραγματοποιηθεί κατ 'αυτόν τον τρόπο, θα είναι δύο φορές φθηνότερη. Επιπλέον, δεν απαιτείται προσωπική επίσκεψη στο υποκατάστημα της Sberbank.

πληρωμή κρατικού τέλους μέσω του Διαδικτύου

Ανάλογα με το τι πληρώνεταικρατικό τέλος, οι γραμμές πληρωμής μπορεί να είναι διαφορετικές. Αν πρόκειται για αντικατάσταση ή αρχική παραλαβή εγγράφων, η πληρωμή γίνεται πριν από την παραλαβή τους. Τα έγγραφα εκδίδονται μόνο όταν παρέχετε μια απόδειξη πληρωμής.

Εάν είναι απαραίτητο, καταβάλλετε τη διαδικασία κατάΤο δικαστήριο εξαρτάται από το χρόνο της ακρόασης. Αν πρόκειται για το Συνταγματικό Δικαστήριο, τότε η πληρωμή πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση της απαίτησης. Σε δικαστήρια γενικής αξίας, η αμοιβή δαπανάται για 10 ημέρες, η οποία περιλαμβάνει την ημέρα της απόφασης στην υπόθεση, η οποία θεωρείται.

Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι η πληρωμήΚρατική υποχρέωση πρέπει να πραγματοποιείται στον τόπο όπου έγινε η ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν υποβάλετε αίτηση στο δικαστικό συμβούλιο της πόλης της Μόσχας και στην περιφέρεια της Μόσχας, τότε η φορολογική επιθεώρηση της Μόσχας, αντίστοιχα, θα είναι ο δικαιούχος της καταβολής του φόρου.

</ p>